quinta-feira, 11 de janeiro de 2024

2023: PASABLE BONA YARO EN LA IDO-LITERATURO

Kovrili dil 16 Ido-libri aparinta en 2023.

Dum la tota yaro 2023 aparis la sequanta Ido-libri o -broshuri:

 

Drake, Brian (trad.): Leigh Brackett: Nigra Amazono di Marso. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2023. 133 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Jason Colavito: Hororo e cienco. Esayi pri la hororo-jenro, skeptikismo, e Scientology. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2023. 76 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Jason Colavito: Frauda lanfelo. Mentiado pri Atlantida, exterterani, ed Argonauti en Greka mitologio. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2023. 63 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Jason Colavito: La Origini di la spaco-dei. Anciena astronauti e la Cthulhu-mitaro faktive e fiktive Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2023. 47 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Jason Colavito: Anciena bombi atomala. Fakti, fraudo, e la mito pri prehistoriala milito nukleala Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2023. 59 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Jason Colavito: Misterii di anciena Nord-Amerika. Explorar viziti da Afrikani, Aziani, ed Europani a la nova mondo prehistoriala. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2023. 95 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Ward M. Stevens (Paul S. Powers): Sonny Tabor esas kaptita inter la duopligata tondro di justa pafili e neyusta pafisti. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 90 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Beatrix Potter: La Historio di Petro-Kuniklo.Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 57 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Beatrix Potter: La Historio di Benjamin-Kunikleto.Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 57 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Beatrix Potter: La Historio di Jemima Flak-anado.Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 55 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Beatrix Potter: La Historio di du mala musi. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 57 p. (pdf-edituro)

López Rubio, José Miguel (trad.) Gramática completa detallada de lengua internacional Ido: Kompleta Gramatiko Detaloza di la linguo internaciona Ido. Tradukita da / Traducido por José Miguel López Rubio. 2023. 209 p.

Neves, Gonçalo: Anke lu darfas. Kin erotika rakonti en Ido, decoze ilustrita, kun prefaco (“Ido ed erotikismo”) da Abelardo Moro e glosario da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo, 2023. 65 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo: Plu mult aero! Kolekturo de 35 original Ido-poemi modesta (forsan ne la maxim mala da ica autoro), kun prefaco e mikra glosario da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo, 2023. 68 p. (pdf-edituro)

Partaka (trad.): Khalil Gibran: Ila Profeto. Tradukita da Partaka. Unesma libra edituro. Espinho: Editerio Sudo, 2023. 75 p. (pdf-edituro)

Schlemminger, Günter (trad.): Gerhart Hauptmann: Voyo-gardisto Thiel. Bahnwärter Thiel. Bilingua edituro. Tradukuro: Günter Schlemminger. Berlin: Germana Ido-Societo, 2023. 80 p. (Ido-lektajo, kayero 9.)

Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo de 2022):

Nombro de libri publikigita: 16 (13)

Nombro de verki originala: 3 (6)

Nombro de verki tradukita: 13 (7)

Nombro de autori / tradukinti: 5 (6)

Nombro de libri / broshuri papera: 1 (1)

Nombro de pdf-libri / -broshuri: 15 (12)

Distributo autorala: Drake: 11 (7) verki; Neves: 2 (2); López Rubio: 1 (0); Partaka: 1 (1), Schlemminger: 1 (1).

Fonto-lingui dil tradukuri: Angla: 11 (5), Germana: 1 (1), Hispana: 1 (0).

Nombro de pagini: entote 1.286 (2.524)

Meza nombro de pagini di singla verko: 80 (194)

Pos tri intersequanta yari tre fruktoza (24, 34 e 22 verki en 2020, 2019 e 2018, rispektive), pasable magra yaro en 2021 (nur 9 verki), promisanta yaro en 2022 (13 verki), 2023 semblas esar pasable bona yaro segun la nombro de verki aparinta (16), ma la meza nombro de pagini di singla verko multe diminutis kompare al antea yaro, la nombro de autori/tradukinti duras ne kreskar (do, preske sempre la sama homi skriptas e publikigas) e la nombro de papera libri duras esar tro mikra, same kam la nombro de fonto-lingui dil tradukuri, kun tro granda prepondero dil Angla.

 

Statistikala datumi pri omna Ido-verki aparinta en la periodo 2018–2023

Nun me duros prizentar la statistikala datumi pri la ensemblo de yari de kande me komencis sistematre revuar la literaturo di Ido (2018), nam to forsan interesos nia samideani, montrante tendenci pri bona o mala developeso.

Nombro de libri publikigita: 118

Nombro de verki originala: 51

Nombro de verki tradukita: 67

Nombro de libri / broshuri papera: 13

Nombro de pdf-libri / -broshuri: 105

Nombro de pagini: entote 12.184

Meza nombro de pagini di singla verko: 103

Nombro de autori/tradukinti: 21 (inter qui 6 esas mortinta)

Distributo autorala: Drake (59 verki!!), Madonna (16), Neves (16), Carlevaro (5), Partaka (4), Schlemminger (4), Sa (3), Morin (2), Stuifbergen (2), Beaufront (1), Chandler (1), Cossío Ramírez (1), Haupenthal (1), Jacob, M. (1), Juste (1), Kasper, M. (1), López Rúbio (1), Pascau (1), Pontnau (1), Schmidtchen (1), Weston (1).

Fonto-lingui dil tradukuri: Angla (49 verki), Germana (9), Franca (5), Portugalana (2), Esperanto (1), Greka antiqua (1), Hispana (1), Latina (1), Valenciana (1). [9 lingui entote]

 

Nu, omna-kaze, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

“Agez kom bon lektero : do vu lektez...”

 


terça-feira, 3 de janeiro de 2023

2022: PROMISANTA YARO EN LA IDO-LITERATURO

Kovrili di omna Ido-verki publikigita en 2022.


Dum la tota yaro 2022 aparis la sequanta Ido-libri o -broshuri:

 

Carlevaro, Tazio: Esperantal antologio en Idolinguo. Triesma edituro, revizita. Bellinzona 2012. 65 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): A. A. Milne: Winnie-La-Pu. Ilustruri da E. H. Shepard. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 181 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian: La viro de la nivo. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 102 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian: fana: Gramatiko, Vortaro, e Lekto-libro. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 497 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): William W. Pratt: Dek nokti en drinkeyo. Sobreso-dramato en kin akti da William W. Pratt. De la famoza romano da T. S. Arthur. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 94 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Ward M. Stevens: Sonny Tabor sur la nivoza voyo. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 74 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Edgar Rice Burroughs: Princino di Marso. Ilustruri da Frank E. Schoonover. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 330 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): F. Scott Fitzgerald: La Granda Gatsby. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 257 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo: Ciência, engenho e arte: manual da língua internacional Ido em 77 lições. Ilustrado; 1.180 notas em português, muitas delas detalhadas, onde se explicam 3.300 palavras, expressões e temas gramaticais; 48 lições com textos bilingues, 18 lições com textos apenas em Ido, 11 lições de revisão em português; 137 obras consultadas (dicionários, gramáticas, textos literários, artigos de periódicos, textos de blogues, etc.); 95 escritores, lexicógrafos, tradutores ou activistas idistas citados ou mencionados; inclui apontamentos etimológicos e comentários sobre arcaísmos, neologismos, licenças poéticas, etc. Espinho: Editerio Sudo, 2022. xii + 452 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo (trad.): Fernando Pessoa: La Horo dil Diablo. Fantastika rakonto tradukita da Gonçalo Neves. Kun prefaco e noti dal tradukinto. Espinho: Editerio Sudo, 2022. 51 p. (pdf-edituro)

Morin, Gilles-Philippe: Suplemento al Kompleta Gramatiko Detaloza. Saguenay, Kanada: autoro, 2022. 8 p. (pdf-edituro)

Partaka: Somito-renkontro kun Deo. Original Ido-verko. Barcelona, 2022. 57 p. (pdf-edituro)

Schlemminger, Günter (trad.): Hugo Hartung: Me pensas ofte a Piroshka. Ich denke oft an Piroschka. Bilingua edituro. Tradukuro: Günter Schlemminger. Berlin: Germana Ido-Societo, 2022. 344 p. (Ido-lektajo, kayero 8.

 

Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo de 2021):

Nombro de libri publikigita: 13 (9)

Nombro de verki originala: 6 (3)

Nombro de verki tradukita: 7 (6)

Nombro de autori / tradukinti: 6 (4)

Nombro de libri / broshuri papera: 1 (1)

Nombro de pdf-libri / -broshuri: 12 (8)

Distributo autorala: Drake: 7 (4) verki; Neves: 2 (2); Carlevaro: 1 (1); Morin: 1 (0); Partaka: 1 (1), Schlemminger: 1 (0).

Fonto-lingui dil tradukuri: Angla: 5 (3), Germana: 1 (1), Portugalana: 1 (0).

Nombro de pagini: entote 2.524 (1.377)

Meza nombro de pagini di singla verko: 194 (153)

Pos tri intersequanta yari tre fruktoza (24, 34 e 22 verki en 2020, 2019 e 2018, rispektive) e pasable magra yaro en 2021 (nur 9 verki), 2022 semblas esar promisoza yaro, ne nur pro ke la nombro de verki kelke kreskis kompare al antea yaro, ma anke pro ke ol esis un del maxim paginoza yari, plu exakte, la triesma maxim paginoza yaro (2.524 pagini), dop (e proxim!) 2020 (2.622 pagini) e 2019 (2.616 pagini), e konsiderinde super 2018 (1.759 pagini), yaro en qua aparis klare plu multa verki (22) kam en 2022. Pro ke en 2022 aparis kelka verki tre dika (du de li kontenanta plu kam 400 pagini!), ica yaro havas la maxim alta meza nombro de pagini di singla verko, qua amontas a 194 (l’antea rekordo apartenis a 2021: 153).

 

Statistikala datumi pri omna Ido-verki aparinta en la periodo 2018–2022

De nun, singla-yare, me prizentos anke la statistikala datumi pri la ensemblo de yari de kande me komencis sistematre revuar la literaturo di Ido (2018), nam to forsan interesos nia samideani, montrante tendenci pri bona o mala developeso.

Nombro de libri publikigita: 102

Nombro de verki originala: 48

Nombro de verki tradukita: 54

Nombro de libri / broshuri papera: 12

Nombro de pdf-libri / -broshuri: 90

Nombro de pagini: entote 10.898

Meza nombro de pagini di singla verko: 107

Nombro de autori/tradukinti: 20 (inter qui 5 esas mortinta)

Distributo autorala: Drake (48 verki!!), Madonna (16), Neves (14), Carlevaro (5), Partaka (3), Sa (3), Schlemminger (3), Morin (2), Stuifbergen (2), Beaufront (1), Chandler (1), Cossío Ramírez (1), Haupenthal (1), Jacob, M. (1), Juste (1), Kasper, M. (1), Pascau (1), Pontnau (1), Schmidtchen (1), Weston (1).

Fonto-lingui dil tradukuri: Angla (38 verki), Germana (8), Franca (5), Portugalana (2), Esperanto (1), Greka antiqua (1), Latina (1), Valenciana (1). [8 lingui entote]

 

Nu, omna-kaze, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

“Agez kom bon lektero : do vu lektez...”

 

 


sábado, 15 de janeiro de 2022

2021: NORMALA YARO EN LA IDO-LITERATURO

Kovrili dil 9 Ido-libri publisita en 2021

Dum la tota yaro 2021 aparis la sequanta Ido-libri o -broshuri:

Drake, Brian (trad.): William Shakespeare: La tragedio di Iulius Caesar. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2021. 122 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Karl Marx, Friedrich Engels: Manifesto di la komunista partiso. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2021. 66 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Guy Debord: La socio dil spektaklo Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2021. 150 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): La Ombro: La kin kameleoni. Naracata a Maxwell Grant. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2021. 273 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo (trad.): Gersi Alfredo Bays: La profeto de Pedras. Romano originale skriptita en Esperanto. Ido-tradukuro da Gonçalo Neves. Chapecó: Fonto 2021. 251 + 8 p.

Neves, Gonçalo (trad.): Lewis Carroll: L’aventuri di Alicia en Marvelia. Tradukita da Gonçalo Neves. Duesma edituro, kelke revizita, kun quaradek ilustruri da John Tenniel e prefaco dal tradukinto. Espinho: Editerio Sudo 2021. 161 p. (pdf-edituro)

Partaka: Anekdoti ed enigmati. Kolekturo de 56 original anekdoti e plusa explikanta texto, kun prefaco da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2021. 118 p. (pdf-edituro)

Sa, Herder: Spegulo qua reverberas sun-levi. Kolekturo de 21 original Ido-poemi, kun prefaco da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2021. 80 p. (pdf-edituro)

Sa, Herder: Che la linguiferio. Kolekturo de 16 original Ido-rakonti, kun prefaco da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2021. 148 p. (pdf-edituro)

Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo de 2020):

Nombro de libri publisita: 9 (24)

Nombro de verki originala: 3 (6)

Nombro de verki tradukita: 6 (18)

Nombro de autori ed/o tradukinti: 4 (11)

Nombro de libri/broshuri papera: 1 (5)

Nombro de pdf-libri/-broshuri: 8 (19)

Distributo autorala: Drake: 4 (13); Neves: 2 (4); Sa: 2 (0), Partaka: 1 (0).

Nombro de pagini: entote 1.377 (2.622)

Pos tri intersequanta yari tre fruktoza (24, 34 e 22 verki en 2020, 2019 e 2018, rispektive), la nombro de verki atingita en 2021 (nur 9) semblas esar kelke deceptiva, ma, mea-opinione, e tre realiste, ol kongruas kun la nuna stando, forco e dimensiono dil Ido-movemento.

Pluse, la meza nombro de pagini di singla verko (153) multe kreskis kompare a 2020 (109) e, precipue, a 2019 (77) e 2018 (80). To signifikas ke aparis min multa, ma konsiderinde plu dika verki.

Nu, omna-kaze, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

“Agez kom bon lektero : do vu lektez...”

segunda-feira, 4 de janeiro de 2021

2020: FRUKTOZA YARO EN LA IDO-LITERATURO


Kovrili dil 12 libri publisita dum la duesma semestro di 2020.
En
antea blogajo on povas vidar la kovrili dil 12 libri aparinta
dum la unesma semestro di ta yaro.
   

Dum la tota yaro 2020 aparis la sequanta Ido-libri o -broshuri:

(Per * markizesas la publisuri del duesma semestro, do olti ne ja mencionita en l’antea blogajo bibliografial.)

 

*Beaufront, Louis de: Kompleta Gramatiko Detaloza. Nova edituro. 2020. 163 p. (pdf-edituro) [Redaktita, prefacizita, korektigita e vortarale modernigita da Gilles-Philippe Morin]

*Carlevaro, Tazio, Haupenthal, Reinhard, Madonna, Tiberio, Neves, Gonçalo: Bibliografio di Ido. 3ma edito plubonigita e kompletigita til julio 2020. Bellinzona: “Hans Dubois” 2020. 302 p. ISBN 978-88-87282-41-2. (pdf-edituro) [Aparis anke kom papera libro (sama ISBN, 317 p.) kun limitizita edito-quanto, distributita a biblioteki.]

Chandler, James (trad.): Terence McKenna kun Art BellTerence. McKenna diskutas kun radio-hosto Art Bell che Coast to Coast AM en mayo 1997. Tradukita da James Chandler. 106 p. 2020. (pdf-edituro)

Drake, Brian E. (trad.): H(enry) L(ouis) Mencken: Mencken-krestomatio. Selektita e tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 172 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian E. (trad.): Robert Louis Stevenson: La stranja kazo di doktoro Jekyll e sioro Hyde. Ilustruri da S. G. Hulme Beaman. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 138 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian E. (trad.): H(erbert) G(eorge) Wells: La tempo-mashino. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 151 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian E. (trad.): George Bernard Shaw: La Dicipulo dil Diablo. Melodramo en tri akti. Skriptita dum 1896 e 1897. Unesme pleita Albany 1897. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 127 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian E. (trad.): Larry Kent: Mortala kiso. Misterio di Larry Kent. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 155 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian E. (trad.): L. Frank Baum: La marveloza sorcisto di Oz. Ilustrita da W. W. Denslow. Tradukita aden Ido da Brian E. Drake. Dundee: Evertype 2020. 262 p. ISBN-10 1-78201-240-0, ISBN-13 978-1-78201-240-5.

Drake, Brian E.: Tu. Poemo-serio. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 30 p. (pdf-edituro)

*Drake, Brian E. (trad.): Ward M. Stevens: (Paul S. Powers): Sonny Tabor mortinta o vivanta. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 81 p. (pdf-edituro)

*Drake, Brian E. (trad.): Ward M. Stevens: (Paul S. Powers): Sonny Tabor fumagas la Cirklo-Kaudo. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 80 p. (pdf-edituro)

*Drake, Brian E. (trad.): Emile C. Tepperman: Morto sendas la maniiki. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 92 p. (pdf-edituro)

*Drake, Brian E. (trad.): Ward M. Stevens: (Paul S. Powers): Sonny Tabor ye la Jibeto-domeno. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 79 p. (pdf-edituro)

*Drake, Brian E. (trad.): Alfred Jarry: Rejulo Ubu. Dramato en kin akti en prozo. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 83 p. (pdf-edituro)

*Drake, Brian E. (trad.): Peggy Gaddis: Yunino en kakio. Romantika romano. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 130 p. (pdf-edituro)

Jacob, Max: Nova vivo. 22 recepti vejetarala. Nova edituro, konforma al unesma ed original edituro de 1934 aparinta che Ido-Centrale en Berlin, nun ilustrita e kelke revizita, kun epilogo da Gonçalo Neves (pri le Jacob ed ulo plusa). Espinho: Editerio Sudo 2020. 31 p. (pdf-edituro)

*Madonna, Tiberio: L’asasino di Gonçalo. Detektivo-romaneto di cienco-fiktivajo. Italia: Editerio La Plumo 2020 (per Lulu). 112 p. ISBN 9780244223540 [Verko ja aparinta kom pdf-libro en 2018, ankore disponebla hike.]

Neves, Gonçalo: Itere. Kolekturo de 18 original Ido-poemi senpretenda (qui povus esar mem plu mala), kun prefaco da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo 2020. 38 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo (trad.): La hororo di homal foleso. Kolekturo de 27 fotografuri pri poluto ed altra homala folaji, kompilita e textizita da anonimo. Tradukis de la Franca: Gonçalo Neves. Editerio Sudo 2020. 30 p. (pdf-edituro)

*Neves, Gonçalo (trad.): Lewis Carroll: L’aventuri di Alicia en Marvelia. Ido-tradukuro da Gonçalo Neves. Dundee: Evertype 2020. 148 p. ISBN-13: 978-1782012818. ISBN-10: 1782012818

Pontnau, Robert (trad.): La Franca revoluciono. Tradukita da Robert Pontnau. 2020. 32 p. (imaj-rakonto) (pdf-edituro).

*Stuifbergen, Hans (trad.): Paulo Giordano: En epoko di kontagio. Amsterdam: La familio Idistaro literatur-klubo. 52 p. 2020.

*Stuifbergen, Hans (trad.): Chimamanda Ngozi Adichie: Omnu devus esar feministo. Amsterdam: La familio Idistaro literatur-klubo. 28 p. 2020.

Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo de 2019): 

Nombro de libri publisita: 24 (34) 

Nombro de verki originala: 6 (22)

Nombro de verki tradukita: 18 (12) 

Nombro de autori ed/o tradukinti: 11 (13)

Nombro de libri/broshuri papera: 5 (3) 

Nombro de pdf-libri/-broshuri: 19 (31)

Distributo autorala: Drake: 13 (11); Neves: 4 (4); Madonna: 2 (9); Stuifbergen: 2 (0); Beaufront: 1 (0); Carlevaro: 1 (3); Chandler: 1 (0); Haupenthal: 1 (0); Jacob, M.: 1 (0); Morin: 1 (0); Pontnau: 1 (0). 

Nombro de pagini: entote 2.622 (2.616)

Jenri reprezentata: romano (12), esayo (3), poezio (2), bibliografio (1), dramato en prozo (1), gramatiko (1), interviuvo (1), koquarto (1), social kritiko (1). 

La yaro esis fruktoza. Kun 24 tituli, ol esis la duesma maxim bona yaro, dop la rekordal (e nefacile superirebla!) 2019 (34) ed apene avan 2018 (22). Tamen, kompare a 2019, malgre la konsiderinda diminuto dil nombro de verki (24 < 34), la totala nombro de pagini, vice diminutar, kelke augmentis (2.622 > 2.616), quo signifikas ke, meznombre, en 2020 la publisuri esis konsiderinde plu paginoza kam en 2019 e certe multe plu paginoza kam en 2018 (2.622 > 1.759). Ica nombro de pagini establisas do nova rekordo en la tota historio dil Ido-literaturo! Altra laudinda tencenco es l’augmento dil nombro de papera libri (5) kompare a 2019 (3) e 2018 (2). Ol durez em 2021!

Certe ameliorenda es la nombro de verki original, tro mikra (nur 6) kompare a tradukuri (18). 

Nu, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

“Agez kom bon lektero : do vu lektez...”